• Holmen
 • torv
 • Kirkeogmolledammen
 • vid
 • hoejskole12013
 • Oldtispark
 • Makedspladsen
 • ggade
 • stuk12013
 • hostrup
 • Skarbaklokalhistorie
 • Muséet Holmen, Løgumkloster
 • Klostercaféen, Tønder
 • Løgumkloster set fra Mølledammen
 • Vidå Tønder
 • Musik- og teater højskolen, Toftlund
 • Oldtidsparken, Skærbæk
 • Markedspladsen, Løgumkloster
 • Gågaden, Tønder
 • Studenderkurset - STUK, Toftlund
 • Hostrups hotel, Tønder
 • Lokalhistorisk museum, Skærbæk

Kommende arrangementer i Syddanmark

The International Festival for Unique Handbuilt Sportscars
07 okt 2021 13:00 - 17:00
Klosterhallen
Testbegivenhed
08 okt 2021 08:00 - 14:00
Klosterhallen

Keld I Hansen bliver ny direktør i spidsen for store satsninger

Keld I HansenDir. Keld I. HansenMed en omlægning af den administrative ledelse i Tønder Kommune bliver Direktør Keld I. Hansen fra Tønder Kommune fremover bl.a. projekt- og udviklingsdirektør for to store, ambitiøse satsninger i Tønder Kommune, nemlig Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder. Det har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om.

Keld I. Hansen får også det overordnede ansvar for andre større udviklingsprojekter i kommunen, bl.a. Masterplanen for Tønder Sport- og Fritidscenter og Udviklingsplan Toftlund.

I dag er Keld I. Hansen direktør for Teknik & Miljø, IT, Borgerservice, Kultur & Fritid samt AsylSyd.
 
Som led i omlægningen udskilles Teknik & Miljø som en selvstændig forvaltning med egen direktør, og stillingen som direktør for Teknik & Miljø vil snarest blive opslået. Kultur & Fritid og AsylSyd vil fortsat høre under Keld I. Hansens direktørområde, hvor også bosætning og landdistriktsudvikling placeres. Samtidig får Keld I. Hansen titel af vicekommunaldirektør. IT og Borgerservice flyttes til kommunaldirektør Klaus Liestmanns område.
 
Fremdrift og fokus på drift
De ledelsesmæssige tilpasninger af administrationen har to hovedformål, oplyser Klaus Liestmann.
 
- For det første vil vi sikre fremdrift i de mange store og betydningsfulde udviklingsprojekter i Tønder Kommune. Ambitionerne er høje, og hvis vi skal nå i mål, er der behov for at en koncentreret og professionel styring. Keld er den rette til at løfte denne opgave. Hans erfaring og indsigt er stor. Han er i høj grad udviklingsorienteret og kan udstikke kursen og sikre, at den bliver fulgt.
 
- For det andet ønsker vi at sætte fuld fokus på driften af hele teknik- og miljøområdet. Det opnår vi bedst, når området har egen direktør, som kan koncentrere sin ledelsesindsats 100 pct. om denne store opgave, tilføjer kommunaldirektøren.
 
Erfaring og netværk
Som mangeårig topleder i Tønder Kommune har Keld I. Hansen et stort netværk og et indgående kendskab til organisationen og områdets udfordringer, muligheder og potentiale. Keld I. Hansen har været en del af den øverste administrative ledelse i Tønder Kommune helt fra kommunens start ved kommunalreformen i 2007 og var også med ved forberedelserne til dannelsen af den nye kommune i årene op til sammenlægningen. - Som direktør for Teknik & Miljø gennem mange år har Keld ydet en fremragende indsats for Tønder Kommune, og vi har meget at sige ham tak for. Derfor glæder det mig også rigtig meget, at vi fremover kan gøre brug af Kelds kompetencer på udviklingsområdet, som er utrolig vigtigt for Tønder Kommune, siger Klaus Liestmann. Keld I. Hansen er 58 år og bor i Tønder.
 
Zeppelin Tønder er et udviklingsprojekt med det formål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter i verdensklasse om første verdenskrig. Projektet tager afsæt i den restaurerede flyhangar i Soldaterskoven ved Tønder. Flyhangaren var en del af en gigantisk luftskibsbase, som tyskerne anlagde under første verdenskrig, da Sønderjylland var under tysk herredømme. Flyhangaren er den eneste intakte bygning fra basen, der derudover bestod af tre store luftskibshaller. I dag er der kun fundamenterne tilbage af luftskibshallerne.
 
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udvikling af området. Hovedindsatsområderne er byomdannelse i Højer, støtte til restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme i Højer, etablering af ruter, stier og formidlingsstationer, klimatilpasning langs Vidå og i Tønder midtby samt udvikling af erhverv og turisme i området.

Udskriv Email

Landdistrikterne får deres egen koordinator

Karin L KjærgaardKaring L. KjærgaardTønder Kommune har ansat Karin Lorenzen i stillingen som landdistriktskoordinator. Efter 25 år som frivillig i forskellige foreninger og ni år i kommunens landdistriktsudvalg gør hun nu fritidsinteressen til sit job.

Når Karin Lorenzen tiltræder i jobbet som landdistriktskoordinator den 1. maj, er det ikke planen, hun skal sætte sig tilrette i en ny stol. Hun skal derimod ud at køre. Besøge kommunens mange engagerede områder, mødes med de mange frivillige ildsjæle og hjælpe dem med, at gøre det endnu mere attraktivt at bo og leve i vores kommune.

Den viden om gode idéer og udfordringer, som landdistriktskoordinatoren får, skal hun bringe videre til Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og relevante medarbejdere i Tønder Kommune.

- Det bliver rigtigt spændende, at vi på den måde, kan komme til at arbejde som team; udvalget, koordinatoren og fagpersoner i kommunen, og sammen gøre en positiv forskel for Tønder Kommune. Vi vil sammen optimere borgernes engagement og indflydelse, særligt gennem lokalrådenes
nærdemokratier, siger formanden for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget Leif Høeg Jensen.
 
Der er masser af uforløste potentialer rundt omkring i Tønder Kommune, som den kommende landdistriktskoordinator kan være med til at folde ud, fortæller næstformand Finn Hansen.

Der var også i det tidligere Landdistritksudvalg et stort ønske at få ansat en landdistriktskoordinator i Tønder Kommunen. Finn Hansen glæder sig over, at det er lykkes for det nye udvalg at få politisk opbakning fra hele Kommunalbestyrelsen, til ønsket, som i flere år også har været stort hos lokalrådene.

- Og at vi nu får en koordinator med stor viden om kommunen og en vaskeægte ildsjæl i forhold til landdistriktsudvikling, ser jeg som et ekstra plus, siger Finn Hansen, som også ser meget frem til samarbejdet.
 
Karin Lorenzen kommer fra et job som journalist ved Digeposten og som kulturkoordinator i Skærbækcentret, hun har i over ti år været foreningsformand, sidder i lokalråd i Brøns, og så har hun i sin fritid interesseret sig for landdistriktsarbejde og har været valgt til kommunens landdistriktsudvalg siden etableringen i 2008.

Læs mere ...

Udskriv Email

Tønder Erhvervsråds formand, dir. Henning Nørret Nielsen nedlægger sine hverv

HenninNNielsenHenning Nørret Nielsen, dir. Abtek International
Henning Nielsen har været med i bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd siden foreningens start i 2013. I 2014 blev han valgt som næstformand, og har siden 2016 bestridt posten som formand.

Henning Nielsen har valgt at stoppe som formand med øjeblikkelig virkning. Baggrunden skal findes i det aktuelle forløb op til vækst - og udviklingsdirektør, Lene Grønnings, fratrædelse.
 
- Jeg kan slet ikke forlige mig med forløbet, og på trods af flere konstruktive forslag må jeg blot konstatere, at kommunen ikke har været indstillet på at køre projekter på tværs, udtaler Henning Nielsen.
 
Fremtiden, der blev diskuteret på et bestyrelsesmøde i Tønder Erhvervsråd d.d. har ikke gjort beslutningen sværere at træffe.
- De konturer, der p.t. tegner sig for et fremtidigt samarbejde, er sammenlignet med det setup, vi satte Lene Grønning i spidsen for, både uambitiøse og utilstrækkelige, og det kan jeg ganske enkelt ikke stå inde for, lyder det fra den afgåede formand.
 
Henning Nielsen trækker sig samtidig fra de poster, der er direkte afledt af hans formandspost i Tønder Erhvervsråd. Det gælder hans bestyrelsesposter i Vækstråd Tønder, Business Region Esbjerg, den koordinerende styregruppe for Tøndermarsk initiativet samt ”Virksomheder og Børn og Skoleforvalting i dialog”.
Næstformand Bo Kjelkvist er fra dags dato fungerende formand for Tønder Erhvervsråd og indtræder i den fratrædende formands øvrige bestyrelsesposter.

Tønder ervhervsråds repræsentant i Tønder Vækstråd, Henrik Clausen (Toftlund Maskinfabrik) nedlægger også sit hverv i Tønder Vækstråd

 
Henrik ClausenHenrik Clausen, Dir. Toftlund MaskinfabrikHenrik Clausen, Toftlund Maskinfabrik, er af bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd udpeget som det ene af erhvervsrådets to medlemmer i bestyrelsen for Vækstråd Tønder. Det andet medlem var fhv. formand i Tønder Erhvervsråds, Henning Nielsen.
 
Henrik Clausen har været bestyrelsesmedlem i Vækstråd Tønder siden rådets start.Han har med øjebliklig virkning valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem i Vækstråd Tønder.

- Jeg har fået udvidet mit netværk med erhvervsfolk fra hele kommunen, og det vil jeg bygge videre på, udtaler Henrik Clausen, og fortsætter:
- Desværre har det være lidt op ad bakke med at få skabt resultater i vækstrådet, og det på trods af, at vi er lykkes med at tiltrække en særdeles kompetent vækst - og udviklingsdirektør.

Hele forløbet op til vækst - og udviklingsdirektør, Lene Grønnings, fratrædelse ærgrer ham i den grad. Henrik Clausen kan ikke se sig selv i et vækstråd, der er nedlagt på ulige datoer og åbnet på lige datoer. "- Det kan jeg ganske enkelt ikke arbejde med", lyder det slutteligt fra Henrik Clausen.
Bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd har endnu ikke udpeget en ny repræsentant til bestyrelsen for Vækstråd Tønder.

Udskriv Email

Direktøren for Vækstråd Tønder stopper

lene groenning webLene GrønningLene Grønning har valgt at stoppe som erhvervs- og udviklingsdirektør i Vækstråd Tønder, efter der er kommet nye love omkring turisme og erhverv.


Ved årsskiftet trådte en ny lov om erhvervsfremme i kraft - samtidig med, at en ny lov om dansk turisme og VisitDenmark så dagens lys.
Lovændringerne betyder, at der på landsplan er kommet en ny måde at organisere erhvervsfremmeområdet og turismeområdet på, og det er de lovændringer, der har fået direktør for Vækstråd Tønder, Lene Grønning, til at opsige sin stilling.

Lene Grønning stopper som erhvervs- og udviklingsdirektør i Vækstråd Tønder
På erhvervsområdet indebærer lovændringen, at det tidligere Væksthus i region syd nedlægges og erstattes af to nye tværkommunale erhvervshuse - et i Odense og et i Vojens.

De nye erhvervshuse får i den nye struktur et tæt samarbejde med Tønder Erhvervsråd, som får til opgave at stå for den lokale erhvervsservice, mens det fremover bliver erhvervshusenes rolle at stå for den specialiserede vejledning.
På turismeområdet betyder lovændringen, at turismefremmeindsatsen samles i færre destinationsselskaber.
Målet er, at der fremover skal være omkring 15-20 destinationsselskaber mod de nuværende omkring 80 selskaber.

Tønder Kommune er sammen med Esbjerg og Fanø kommuner kommet med en hensigtserklæring om i fællesskab at undersøge mulighederne for at danne et destinationsselskab, der får ansvar for den overordnede markedsføring af Vadehavet som særlig turistdestination.

- Med den nye lov er der sket mange ændringer i forhold til de opgaver jeg gik ind til, da jeg sagde ja til at blive direktør for Vækstråd Tønder. Den nye struktur afspejler ikke mine kompetencer, og derfor har jeg valgt at søge nye udfordringer. Beklageligvis betyder det, at jeg forlader Tønder Kommune samt de mange gode mennesker, som jeg har lært at kende via mit arbejde i den tid jeg boet og arbejdet i Tønder, siger Lene Grønning, der stopper den 15. marts.

Borgmester Henrik Frandsen siger, at han beklager - men naturligvis respekterer - Lene Grønnings beslutning om at fratræde.

Læs mere ...

Udskriv Email

Den Gale Enke går igen i Løgumkloster

Den humoristiske og samtidigt lidt melankolske komedie ”Den Gale Enke” af forfatteren Ole Caspersen havde premiere den 8. april i 2018, hvor der blev opført 4 forestillinger af stykket. "Den Gale Enke" blev med støtte fra Søndejysk Forsøgsscene instrueret af den professionelle instruktør, Kim Asmussen.

2 Gerda og Lille BjarneGerda (Lilly Schulz) og hendes søn (Bjarne) checker robotstøvsugeren, som af en eller anden grund opfører sig underligt.Sønderjysk Forening besluttede på daværende tidspunkt at købe en forestilling og tilbyde den til foreningens medlemmer, og da det var Løgumkloster Amatørteater Forenings fornemmelse, at mange ikke havde haft lejlighed til at se forestillingen i foråret 2018, og nogle ikke tidsnok var opmærksomme på forestillingen til at kunne sikre sig billetter, ligesom andre igen har givet udtryk for, at man ønsker at gense forestillingen såfremt den måtte blive genopsat, har det givet Løgumkloster Amatørteater Forening anledning til at lave to ekstra forestillinger.

Forestillingens hovedperson, Gerda (spillet af Lilly Schulz), har mistet sin mand, Henry (spillet af Ole Caspersen), og formår ikke rigtigt at komme videre i sit liv. Det giver anledning til mange frustrationer, men Gerda får efterhånden også indsigt i sit eget liv i kraft af reaktionerne fra de mennesker, som omgiver hende i denne vanskelige periode.

Det er på mange måder en tankevækkende forestilling, og den leveres af meget dygtige amatørskuespillere på et højt niveau, så der er mange gode grunde til at se denne sønderjyske komedie, som også giver et fint indblik i sønderjysk sprog- og landkultur.

SKF logo SmallPå scenen ses skuespillerne, Lilly Schulz, Ole Caspersen, Andreas Sørensen, Mikael Troldhuus, Anne Luise Hartkopf Mikkelsen, Mona Christensen samt en robotstøvsuger.

Billetter kan købes i ”Døgneren” eller på loegumkloster.dk (on-line billetter tillægges 5 kr. i billetgebyr i købsprocessen).

Evt. overskydende billetter sælges ved døren.

Udskriv Email

Flere artikler ...

Nyt fra Sydbyerne

Områdefornyelsens prik over I'et

traeplantningOmrådefornyelsen i Løgumkloster har stået på ii hele 2019, og her op til jul sættes nu en prik over det berømte i. Allétræerne langs Markedsgade, som ved arbejdets påbegyndelse måtte lade livet, bliver nu erstattet af ny store træer på begge sider af Markedsgade. En områdefornyelse, hvis stadie hidtil har virket lidt nøgent får med træernes tilbagekomst et langt mere venligt og hyggeligt præg. Det bliver flot, og der er noget at se hen til, når det blvier forår og de nye træer sætter blade. Til lykke til Løgumkloster.

Så lægges den første asfalt på Markedsgade

markedsgade280519Områderfornyelsen i Løgumkloster
Nu er første del af områdefornyelsen i Markedsgade nået så langt, at den første asfalt lægges igen. Den vestlige del af Markedsgade har de seneste måneder være genstand for gravearbejder og senere brolægning af parkeringspladserne i gadens nye linjeføring. Svinget fra Møllegade ind på Markedsgade er også lagt om, så man skal forcere et brostensbælte inden man kører ind på Markedsgade, og skal man ad Vestergade bliver der nu tale om et egentlig sving til højre. Formålet med denne omlægning i krydset Vestergade / Markedsgade / Møllegade er at sænke farten på biler, som kører ind i bymidten.
markedsgade280519Næste fase er godt i gang. Tønder forsyning og Løgumkloster Fjernvarme er færdige med at skifte vand- og fjernvarmerør i Markedsgades østlige ende, og snart blive belægningerne taget op for også her at give både fortove, parkeringspladser og gaden nye belægninger.
Ådalsparken bag Vestergade etableres nu også
For nogle uger siden blev træerne ud imod engen bag Vestergade tyndet ud, og nu er det egentlig anlægsarbejde gået i gang. På pladsen etableres et opholdareal med legeredskaber og -anlæg i et parklignende miljø med udsigt til engen.
aadalsparken280519Første store spadestik i Aadalsparken

Tønder Kommune klar med støtte til Østersfestival

oestersNår Danmarks Østersfestival løber af stablen til oktober, bliver det med Tønder Kommune som medarrangør og med Rømø som vært og omdrejningspunkt for en lang række events og begivenheder, der alle skal handle om østers. På udvalgsmødet i dag har Økonomiudvalget i Tønder Kommune besluttet at støtte østersfestivalen med 200.000 kroner.

Det er første gang, at Danmarks Østersfestival skal afholdes i sin nye og udvidede form, og det er Tønder Kommunes og idemanden bag Danmarks Østersfestival, Povl Lønbergs ambition, at festivalen i de kommende år skal etablere sig som en begivenhed, som vil tiltrække gæster fra hele Danmark og resten af verden.

Den store amerikanske avis, New York Times, har allerede meldt sin ankomst ligesom en række andre udenlandske medier og gæster har udvist stor interesse for Danmarks Østersfestival. Danmarks Østersfestival blev en realitet, da Tønder Kommune fik mulighed for at overtage, videreføre og videreudvikle Fanø Østersfestival, der har kørt de seneste tre år. Den mulighed takkede man ja til i Tønder, og det er borgmester Henrik Frandsen godt tilfreds med.
"Danmarks Østersfestival er et spændende arrangement, som jeg er sikker på vil tiltrække mange gæster til Rømø, og som vil bidrage til at sætte Tønder Kommune på både Danmarks- og Verdenskortet som en gastronomisk turistattraktion. Derfor er jeg glad for at vi i Økonomiudvalget har bevilget 200.000 kroner, og at Tønder Kommune er med ombord på et spændende projekt, som jeg er overbevist kan vokse sig større og større i de kommende år", fortæller Tønders borgmester, Henrik Frandsen.
Danmarks Østersfestival kommer til at tilbyde gæsterne en række events op langs vestkysten, men med Rømø som omdrejningspunkt. Det er på Rømø, at der bl.a. afholdes konkurrencen "Årets Østers Kok" og her at der bliver mulighed for at gæsterne kan smage en lang række topkokkes fortolkninger af østers, få fif til nemme tilberedninger, sende børnene i østerskøkkenet og tage på østers- og urtesafari.

"Jeg vil gerne takke politikerne i Tønder Kommune for at de går ind og bakker op om Danmarks Østersfestival. Jeg tør godt love, at det bliver et helt forrygende arrangement, hvor Rømø kommer til at danne en fantastisk ramme", siger Povl Lønberg.

Der er i forbindelse med det videre arbejde med planlægningen af Danmarks Østersfestival nedsat en arbejdende og ulønnet bestyrelse, der består af følgende medlemmer:
• Henrik Frandsen, Borgmester Tønder Kommune
• Marianne Kalb, partner, Kalb PR & Kommunikation og repræsentant for Tønder Erhvervsråd
• Iver Gram, Indehaver af Sort Safari, som arrangerer Sort Sol safari og østers safari i vadehavet
• Bodil Glistrup Thomsen, direktør, Feriepartner Rømø.
• Repræsentant udpeget af Rømø-Tønder Turistforening
• Mette Johnsen, Direktionsassistent i Novozymes
• Henrik Willert Nielsen, Direktør på Den kongelige Skydebane Sølyst i Klampenborg. Uddannet kok og tidligere Danmarksmester i østersåbning og dommer i en række østerskonkurrencer.
Danmarks Østersfestival finder sted 12.-14. oktober 2019 - i skolernes efterårsferie. Festivalens ambition er, at 10 pct. af danskerne spiser østers i 2028, at 10.000 mennesker til den tid besøger festivalen og at der i Tønder Kommune bliver skabt 20 nye, lokale arbejdspladser indenfor turisme og produktion/forædling