Grøbleriet blev åbnet efter endt renovering

groeb1Borgmester, Henrik Frandsen og formand for Højer Byudvikling ApS, Jørn Petersen i samtale ved åbningen af Grøbleriet i HøjerGrøbleriet! Man smager lidt på ordet, og første association er ordet grubleriet. At associationen er ikke helt hen i vejeret, blev bekræftet, da borgmester, Henrik Frandsen hold indvielsestalen, da Grøbleriet i går blev åbnet efter endt renovering.
Omkring et halvt hundrede mennesker fandt i går (24/4) vej til Storegade nr. 23 i Højer for at deltage i den festlige åbning af Grøbleriet, som er indrettet i den næsten 130 år gamle bygning beliggende Storegade 23 i Højer bymidte. Her har selskabet, Højer Byudvikling ApS, forestået renoveringen af bygningen under stor anvendelse af frivillige. Således kunne formand for Højer Byudvikling ApS, Jørn Petersen i sin indvielsestale fortælle, at 14-15 frvillige havde deltaget i renoveringsarbejdet, hvilket vidner om stor lokal opbakning til udviklingsinitiativer i Højer.
Borgmester, Henrik Frandsen, indledte åbningen med en tale, hvor han dels tog udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling. Analogien gik på, at Storegade 23 havde været udset til at skulle nedrives, men nogle ville det anderledes, og efter en stor lokal indsats, har den nedrivningstruede bygning nu forvandlet sig til en smuk svane, som nu rummer et såkaldt destinationsudviklingscenter. Ud over denne analogi kredsede borgmesteren i sin tale om baggrunden for at navngive huset "Grøbleriet", som egentlig er et konstrueret ord med udgangspunkt i begrebet at gruble i kombination med ordet grøbler, som er betegnelsen for de mange små afvandingsgrøfter ude i marsken. Grubleri lød lidt tungt, men kombineret med grøbler, bliver navnet således både betenende for det lokale tilhørsforhold samt centrets fremtidige indhold og virke.
groeb2Grøbleriets daglige leder, Julie Bjerre Hermansen modtager en blomst fra Jesper Monsrud, som er iværksætterkonsulent i Tønder kommune.Iværksætteri og idéudvikling
Grøbleriet skal nemlig beskæftige sig med idéudvikling for Tønder Marsk området, ligesom det rummer mulighed for, at iværksættere kan få kontorplads i huset, som i stueetagen er enkelt og flot indrettet med lette, sorte kontormøbler og hvide vægge. Huset ledes til dagligt af Julie Bjerre Hermansen, som har fåret titlen destinations manager. Grøbleriet er således nu indviet, og interesserede kan se meget mere om Grøbleriet på Grøbleriets egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse følgende om ejendommens historie:
Huset på Storegade 23 er opført i 1890 og var manufakturbutik ejet af Jens Rasmus Petersen. Butikken var med samme navn. Manufakturerhandleren havde gennem mange år kontor for Tønder Bank, tidligere Tondernbank, bagerst i butikken.  Da Jens Rasmus Petersen dør i 1927 overtager sønnen butikken og senere kommer tredje generation, barnebarnet Otto D. Petersen til.
Otto D. Petersen driver manufakturbutikken indtil den bliver nedlagt i 1990. Den førhenværende butik og lejligheden på 1. sal, stod en overgang til nedrivning. Flere borgere i Højer by havde dog mod på at renovere og give den fine gamle bygning nyt liv, hvilket de gjorde gennem Højer Byudvikling ApS, et borgerinitiativ som solgte anparter til formålet.

Partnerskabet i Tøndermarsk Initiativet lyttede til borgerne i Højer og godkendte at bevare bygningen på Storegade 23. Betingelsen var, at stedet skulle bidrage positivt til planerne om at skabe et livligt og attraktivt ”hovedstrøg” i Højer. Et hovedstrøg, som strækker sig fra Torvet til Højer Mølle, og som bliver beskrevet i Udviklingsplanen for Højer.

Udskriv