• Holmen
 • torv
 • Kirkeogmolledammen
 • vid
 • hoejskole12013
 • Oldtispark
 • Makedspladsen
 • ggade
 • stuk12013
 • hostrup
 • Skarbaklokalhistorie
 • Muséet Holmen, Løgumkloster
 • Klostercaféen, Tønder
 • Løgumkloster set fra Mølledammen
 • Vidå Tønder
 • Musik- og teater højskolen, Toftlund
 • Oldtidsparken, Skærbæk
 • Markedspladsen, Løgumkloster
 • Gågaden, Tønder
 • Studenderkurset - STUK, Toftlund
 • Hostrups hotel, Tønder
 • Lokalhistorisk museum, Skærbæk

Kommende arrangementer i Syddanmark

The International Festival for Unique Handbuilt Sportscars
07 okt 2021 13:00 - 17:00
Klosterhallen
Testbegivenhed
08 okt 2021 08:00 - 14:00
Klosterhallen

Grøbleriet blev åbnet efter endt renovering

groeb1Borgmester, Henrik Frandsen og formand for Højer Byudvikling ApS, Jørn Petersen i samtale ved åbningen af Grøbleriet i HøjerGrøbleriet! Man smager lidt på ordet, og første association er ordet grubleriet. At associationen er ikke helt hen i vejeret, blev bekræftet, da borgmester, Henrik Frandsen hold indvielsestalen, da Grøbleriet i går blev åbnet efter endt renovering.
Omkring et halvt hundrede mennesker fandt i går (24/4) vej til Storegade nr. 23 i Højer for at deltage i den festlige åbning af Grøbleriet, som er indrettet i den næsten 130 år gamle bygning beliggende Storegade 23 i Højer bymidte. Her har selskabet, Højer Byudvikling ApS, forestået renoveringen af bygningen under stor anvendelse af frivillige. Således kunne formand for Højer Byudvikling ApS, Jørn Petersen i sin indvielsestale fortælle, at 14-15 frvillige havde deltaget i renoveringsarbejdet, hvilket vidner om stor lokal opbakning til udviklingsinitiativer i Højer.
Borgmester, Henrik Frandsen, indledte åbningen med en tale, hvor han dels tog udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling. Analogien gik på, at Storegade 23 havde været udset til at skulle nedrives, men nogle ville det anderledes, og efter en stor lokal indsats, har den nedrivningstruede bygning nu forvandlet sig til en smuk svane, som nu rummer et såkaldt destinationsudviklingscenter. Ud over denne analogi kredsede borgmesteren i sin tale om baggrunden for at navngive huset "Grøbleriet", som egentlig er et konstrueret ord med udgangspunkt i begrebet at gruble i kombination med ordet grøbler, som er betegnelsen for de mange små afvandingsgrøfter ude i marsken. Grubleri lød lidt tungt, men kombineret med grøbler, bliver navnet således både betenende for det lokale tilhørsforhold samt centrets fremtidige indhold og virke.
groeb2Grøbleriets daglige leder, Julie Bjerre Hermansen modtager en blomst fra Jesper Monsrud, som er iværksætterkonsulent i Tønder kommune.Iværksætteri og idéudvikling
Grøbleriet skal nemlig beskæftige sig med idéudvikling for Tønder Marsk området, ligesom det rummer mulighed for, at iværksættere kan få kontorplads i huset, som i stueetagen er enkelt og flot indrettet med lette, sorte kontormøbler og hvide vægge. Huset ledes til dagligt af Julie Bjerre Hermansen, som har fåret titlen destinations manager. Grøbleriet er således nu indviet, og interesserede kan se meget mere om Grøbleriet på Grøbleriets egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse følgende om ejendommens historie:
Huset på Storegade 23 er opført i 1890 og var manufakturbutik ejet af Jens Rasmus Petersen. Butikken var med samme navn. Manufakturerhandleren havde gennem mange år kontor for Tønder Bank, tidligere Tondernbank, bagerst i butikken.  Da Jens Rasmus Petersen dør i 1927 overtager sønnen butikken og senere kommer tredje generation, barnebarnet Otto D. Petersen til.
Otto D. Petersen driver manufakturbutikken indtil den bliver nedlagt i 1990. Den førhenværende butik og lejligheden på 1. sal, stod en overgang til nedrivning. Flere borgere i Højer by havde dog mod på at renovere og give den fine gamle bygning nyt liv, hvilket de gjorde gennem Højer Byudvikling ApS, et borgerinitiativ som solgte anparter til formålet.

Partnerskabet i Tøndermarsk Initiativet lyttede til borgerne i Højer og godkendte at bevare bygningen på Storegade 23. Betingelsen var, at stedet skulle bidrage positivt til planerne om at skabe et livligt og attraktivt ”hovedstrøg” i Højer. Et hovedstrøg, som strækker sig fra Torvet til Højer Mølle, og som bliver beskrevet i Udviklingsplanen for Højer.

Udskriv Email

Nyt fra Sydbyerne

Områdefornyelsens prik over I'et

traeplantningOmrådefornyelsen i Løgumkloster har stået på ii hele 2019, og her op til jul sættes nu en prik over det berømte i. Allétræerne langs Markedsgade, som ved arbejdets påbegyndelse måtte lade livet, bliver nu erstattet af ny store træer på begge sider af Markedsgade. En områdefornyelse, hvis stadie hidtil har virket lidt nøgent får med træernes tilbagekomst et langt mere venligt og hyggeligt præg. Det bliver flot, og der er noget at se hen til, når det blvier forår og de nye træer sætter blade. Til lykke til Løgumkloster.

Så lægges den første asfalt på Markedsgade

markedsgade280519Områderfornyelsen i Løgumkloster
Nu er første del af områdefornyelsen i Markedsgade nået så langt, at den første asfalt lægges igen. Den vestlige del af Markedsgade har de seneste måneder være genstand for gravearbejder og senere brolægning af parkeringspladserne i gadens nye linjeføring. Svinget fra Møllegade ind på Markedsgade er også lagt om, så man skal forcere et brostensbælte inden man kører ind på Markedsgade, og skal man ad Vestergade bliver der nu tale om et egentlig sving til højre. Formålet med denne omlægning i krydset Vestergade / Markedsgade / Møllegade er at sænke farten på biler, som kører ind i bymidten.
markedsgade280519Næste fase er godt i gang. Tønder forsyning og Løgumkloster Fjernvarme er færdige med at skifte vand- og fjernvarmerør i Markedsgades østlige ende, og snart blive belægningerne taget op for også her at give både fortove, parkeringspladser og gaden nye belægninger.
Ådalsparken bag Vestergade etableres nu også
For nogle uger siden blev træerne ud imod engen bag Vestergade tyndet ud, og nu er det egentlig anlægsarbejde gået i gang. På pladsen etableres et opholdareal med legeredskaber og -anlæg i et parklignende miljø med udsigt til engen.
aadalsparken280519Første store spadestik i Aadalsparken

Tønder Kommune klar med støtte til Østersfestival

oestersNår Danmarks Østersfestival løber af stablen til oktober, bliver det med Tønder Kommune som medarrangør og med Rømø som vært og omdrejningspunkt for en lang række events og begivenheder, der alle skal handle om østers. På udvalgsmødet i dag har Økonomiudvalget i Tønder Kommune besluttet at støtte østersfestivalen med 200.000 kroner.

Det er første gang, at Danmarks Østersfestival skal afholdes i sin nye og udvidede form, og det er Tønder Kommunes og idemanden bag Danmarks Østersfestival, Povl Lønbergs ambition, at festivalen i de kommende år skal etablere sig som en begivenhed, som vil tiltrække gæster fra hele Danmark og resten af verden.

Den store amerikanske avis, New York Times, har allerede meldt sin ankomst ligesom en række andre udenlandske medier og gæster har udvist stor interesse for Danmarks Østersfestival. Danmarks Østersfestival blev en realitet, da Tønder Kommune fik mulighed for at overtage, videreføre og videreudvikle Fanø Østersfestival, der har kørt de seneste tre år. Den mulighed takkede man ja til i Tønder, og det er borgmester Henrik Frandsen godt tilfreds med.
"Danmarks Østersfestival er et spændende arrangement, som jeg er sikker på vil tiltrække mange gæster til Rømø, og som vil bidrage til at sætte Tønder Kommune på både Danmarks- og Verdenskortet som en gastronomisk turistattraktion. Derfor er jeg glad for at vi i Økonomiudvalget har bevilget 200.000 kroner, og at Tønder Kommune er med ombord på et spændende projekt, som jeg er overbevist kan vokse sig større og større i de kommende år", fortæller Tønders borgmester, Henrik Frandsen.
Danmarks Østersfestival kommer til at tilbyde gæsterne en række events op langs vestkysten, men med Rømø som omdrejningspunkt. Det er på Rømø, at der bl.a. afholdes konkurrencen "Årets Østers Kok" og her at der bliver mulighed for at gæsterne kan smage en lang række topkokkes fortolkninger af østers, få fif til nemme tilberedninger, sende børnene i østerskøkkenet og tage på østers- og urtesafari.

"Jeg vil gerne takke politikerne i Tønder Kommune for at de går ind og bakker op om Danmarks Østersfestival. Jeg tør godt love, at det bliver et helt forrygende arrangement, hvor Rømø kommer til at danne en fantastisk ramme", siger Povl Lønberg.

Der er i forbindelse med det videre arbejde med planlægningen af Danmarks Østersfestival nedsat en arbejdende og ulønnet bestyrelse, der består af følgende medlemmer:
• Henrik Frandsen, Borgmester Tønder Kommune
• Marianne Kalb, partner, Kalb PR & Kommunikation og repræsentant for Tønder Erhvervsråd
• Iver Gram, Indehaver af Sort Safari, som arrangerer Sort Sol safari og østers safari i vadehavet
• Bodil Glistrup Thomsen, direktør, Feriepartner Rømø.
• Repræsentant udpeget af Rømø-Tønder Turistforening
• Mette Johnsen, Direktionsassistent i Novozymes
• Henrik Willert Nielsen, Direktør på Den kongelige Skydebane Sølyst i Klampenborg. Uddannet kok og tidligere Danmarksmester i østersåbning og dommer i en række østerskonkurrencer.
Danmarks Østersfestival finder sted 12.-14. oktober 2019 - i skolernes efterårsferie. Festivalens ambition er, at 10 pct. af danskerne spiser østers i 2028, at 10.000 mennesker til den tid besøger festivalen og at der i Tønder Kommune bliver skabt 20 nye, lokale arbejdspladser indenfor turisme og produktion/forædling