• Holmen
 • torv
 • Kirkeogmolledammen
 • vid
 • hoejskole12013
 • Oldtispark
 • Makedspladsen
 • ggade
 • stuk12013
 • hostrup
 • Skarbaklokalhistorie
 • Muséet Holmen, Løgumkloster
 • Klostercaféen, Tønder
 • Løgumkloster set fra Mølledammen
 • Vidå Tønder
 • Musik- og teater højskolen, Toftlund
 • Oldtidsparken, Skærbæk
 • Markedspladsen, Løgumkloster
 • Gågaden, Tønder
 • Studenderkurset - STUK, Toftlund
 • Hostrups hotel, Tønder
 • Lokalhistorisk museum, Skærbæk

Kommende arrangementer i Syddanmark

The International Festival for Unique Handbuilt Sportscars
07 okt 2021 13:00 - 17:00
Klosterhallen
Testbegivenhed
08 okt 2021 08:00 - 14:00
Klosterhallen

Keld I Hansen bliver ny direktør i spidsen for store satsninger

Keld I HansenDir. Keld I. HansenMed en omlægning af den administrative ledelse i Tønder Kommune bliver Direktør Keld I. Hansen fra Tønder Kommune fremover bl.a. projekt- og udviklingsdirektør for to store, ambitiøse satsninger i Tønder Kommune, nemlig Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder. Det har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om.

Keld I. Hansen får også det overordnede ansvar for andre større udviklingsprojekter i kommunen, bl.a. Masterplanen for Tønder Sport- og Fritidscenter og Udviklingsplan Toftlund.

I dag er Keld I. Hansen direktør for Teknik & Miljø, IT, Borgerservice, Kultur & Fritid samt AsylSyd.
 
Som led i omlægningen udskilles Teknik & Miljø som en selvstændig forvaltning med egen direktør, og stillingen som direktør for Teknik & Miljø vil snarest blive opslået. Kultur & Fritid og AsylSyd vil fortsat høre under Keld I. Hansens direktørområde, hvor også bosætning og landdistriktsudvikling placeres. Samtidig får Keld I. Hansen titel af vicekommunaldirektør. IT og Borgerservice flyttes til kommunaldirektør Klaus Liestmanns område.
 
Fremdrift og fokus på drift
De ledelsesmæssige tilpasninger af administrationen har to hovedformål, oplyser Klaus Liestmann.
 
- For det første vil vi sikre fremdrift i de mange store og betydningsfulde udviklingsprojekter i Tønder Kommune. Ambitionerne er høje, og hvis vi skal nå i mål, er der behov for at en koncentreret og professionel styring. Keld er den rette til at løfte denne opgave. Hans erfaring og indsigt er stor. Han er i høj grad udviklingsorienteret og kan udstikke kursen og sikre, at den bliver fulgt.
 
- For det andet ønsker vi at sætte fuld fokus på driften af hele teknik- og miljøområdet. Det opnår vi bedst, når området har egen direktør, som kan koncentrere sin ledelsesindsats 100 pct. om denne store opgave, tilføjer kommunaldirektøren.
 
Erfaring og netværk
Som mangeårig topleder i Tønder Kommune har Keld I. Hansen et stort netværk og et indgående kendskab til organisationen og områdets udfordringer, muligheder og potentiale. Keld I. Hansen har været en del af den øverste administrative ledelse i Tønder Kommune helt fra kommunens start ved kommunalreformen i 2007 og var også med ved forberedelserne til dannelsen af den nye kommune i årene op til sammenlægningen. - Som direktør for Teknik & Miljø gennem mange år har Keld ydet en fremragende indsats for Tønder Kommune, og vi har meget at sige ham tak for. Derfor glæder det mig også rigtig meget, at vi fremover kan gøre brug af Kelds kompetencer på udviklingsområdet, som er utrolig vigtigt for Tønder Kommune, siger Klaus Liestmann. Keld I. Hansen er 58 år og bor i Tønder.
 
Zeppelin Tønder er et udviklingsprojekt med det formål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter i verdensklasse om første verdenskrig. Projektet tager afsæt i den restaurerede flyhangar i Soldaterskoven ved Tønder. Flyhangaren var en del af en gigantisk luftskibsbase, som tyskerne anlagde under første verdenskrig, da Sønderjylland var under tysk herredømme. Flyhangaren er den eneste intakte bygning fra basen, der derudover bestod af tre store luftskibshaller. I dag er der kun fundamenterne tilbage af luftskibshallerne.
 
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udvikling af området. Hovedindsatsområderne er byomdannelse i Højer, støtte til restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme i Højer, etablering af ruter, stier og formidlingsstationer, klimatilpasning langs Vidå og i Tønder midtby samt udvikling af erhverv og turisme i området.

Udskriv Email

Nyt fra Sydbyerne

Områdefornyelsens prik over I'et

traeplantningOmrådefornyelsen i Løgumkloster har stået på ii hele 2019, og her op til jul sættes nu en prik over det berømte i. Allétræerne langs Markedsgade, som ved arbejdets påbegyndelse måtte lade livet, bliver nu erstattet af ny store træer på begge sider af Markedsgade. En områdefornyelse, hvis stadie hidtil har virket lidt nøgent får med træernes tilbagekomst et langt mere venligt og hyggeligt præg. Det bliver flot, og der er noget at se hen til, når det blvier forår og de nye træer sætter blade. Til lykke til Løgumkloster.

Så lægges den første asfalt på Markedsgade

markedsgade280519Områderfornyelsen i Løgumkloster
Nu er første del af områdefornyelsen i Markedsgade nået så langt, at den første asfalt lægges igen. Den vestlige del af Markedsgade har de seneste måneder være genstand for gravearbejder og senere brolægning af parkeringspladserne i gadens nye linjeføring. Svinget fra Møllegade ind på Markedsgade er også lagt om, så man skal forcere et brostensbælte inden man kører ind på Markedsgade, og skal man ad Vestergade bliver der nu tale om et egentlig sving til højre. Formålet med denne omlægning i krydset Vestergade / Markedsgade / Møllegade er at sænke farten på biler, som kører ind i bymidten.
markedsgade280519Næste fase er godt i gang. Tønder forsyning og Løgumkloster Fjernvarme er færdige med at skifte vand- og fjernvarmerør i Markedsgades østlige ende, og snart blive belægningerne taget op for også her at give både fortove, parkeringspladser og gaden nye belægninger.
Ådalsparken bag Vestergade etableres nu også
For nogle uger siden blev træerne ud imod engen bag Vestergade tyndet ud, og nu er det egentlig anlægsarbejde gået i gang. På pladsen etableres et opholdareal med legeredskaber og -anlæg i et parklignende miljø med udsigt til engen.
aadalsparken280519Første store spadestik i Aadalsparken

Tønder Kommune klar med støtte til Østersfestival

oestersNår Danmarks Østersfestival løber af stablen til oktober, bliver det med Tønder Kommune som medarrangør og med Rømø som vært og omdrejningspunkt for en lang række events og begivenheder, der alle skal handle om østers. På udvalgsmødet i dag har Økonomiudvalget i Tønder Kommune besluttet at støtte østersfestivalen med 200.000 kroner.

Det er første gang, at Danmarks Østersfestival skal afholdes i sin nye og udvidede form, og det er Tønder Kommunes og idemanden bag Danmarks Østersfestival, Povl Lønbergs ambition, at festivalen i de kommende år skal etablere sig som en begivenhed, som vil tiltrække gæster fra hele Danmark og resten af verden.

Den store amerikanske avis, New York Times, har allerede meldt sin ankomst ligesom en række andre udenlandske medier og gæster har udvist stor interesse for Danmarks Østersfestival. Danmarks Østersfestival blev en realitet, da Tønder Kommune fik mulighed for at overtage, videreføre og videreudvikle Fanø Østersfestival, der har kørt de seneste tre år. Den mulighed takkede man ja til i Tønder, og det er borgmester Henrik Frandsen godt tilfreds med.
"Danmarks Østersfestival er et spændende arrangement, som jeg er sikker på vil tiltrække mange gæster til Rømø, og som vil bidrage til at sætte Tønder Kommune på både Danmarks- og Verdenskortet som en gastronomisk turistattraktion. Derfor er jeg glad for at vi i Økonomiudvalget har bevilget 200.000 kroner, og at Tønder Kommune er med ombord på et spændende projekt, som jeg er overbevist kan vokse sig større og større i de kommende år", fortæller Tønders borgmester, Henrik Frandsen.
Danmarks Østersfestival kommer til at tilbyde gæsterne en række events op langs vestkysten, men med Rømø som omdrejningspunkt. Det er på Rømø, at der bl.a. afholdes konkurrencen "Årets Østers Kok" og her at der bliver mulighed for at gæsterne kan smage en lang række topkokkes fortolkninger af østers, få fif til nemme tilberedninger, sende børnene i østerskøkkenet og tage på østers- og urtesafari.

"Jeg vil gerne takke politikerne i Tønder Kommune for at de går ind og bakker op om Danmarks Østersfestival. Jeg tør godt love, at det bliver et helt forrygende arrangement, hvor Rømø kommer til at danne en fantastisk ramme", siger Povl Lønberg.

Der er i forbindelse med det videre arbejde med planlægningen af Danmarks Østersfestival nedsat en arbejdende og ulønnet bestyrelse, der består af følgende medlemmer:
• Henrik Frandsen, Borgmester Tønder Kommune
• Marianne Kalb, partner, Kalb PR & Kommunikation og repræsentant for Tønder Erhvervsråd
• Iver Gram, Indehaver af Sort Safari, som arrangerer Sort Sol safari og østers safari i vadehavet
• Bodil Glistrup Thomsen, direktør, Feriepartner Rømø.
• Repræsentant udpeget af Rømø-Tønder Turistforening
• Mette Johnsen, Direktionsassistent i Novozymes
• Henrik Willert Nielsen, Direktør på Den kongelige Skydebane Sølyst i Klampenborg. Uddannet kok og tidligere Danmarksmester i østersåbning og dommer i en række østerskonkurrencer.
Danmarks Østersfestival finder sted 12.-14. oktober 2019 - i skolernes efterårsferie. Festivalens ambition er, at 10 pct. af danskerne spiser østers i 2028, at 10.000 mennesker til den tid besøger festivalen og at der i Tønder Kommune bliver skabt 20 nye, lokale arbejdspladser indenfor turisme og produktion/forædling