• Holmen
 • torv
 • Kirkeogmolledammen
 • vid
 • hoejskole12013
 • Oldtispark
 • Makedspladsen
 • ggade
 • stuk12013
 • hostrup
 • Skarbaklokalhistorie
 • Muséet Holmen, Løgumkloster
 • Klostercaféen, Tønder
 • Løgumkloster set fra Mølledammen
 • Vidå Tønder
 • Musik- og teater højskolen, Toftlund
 • Oldtidsparken, Skærbæk
 • Markedspladsen, Løgumkloster
 • Gågaden, Tønder
 • Studenderkurset - STUK, Toftlund
 • Hostrups hotel, Tønder
 • Lokalhistorisk museum, Skærbæk

Kommende arrangementer i Syddanmark

Gå Dig Glad
20 Mar 2019 16:00 - 18:00
Markedspladsen
Bankospil til fordel for Løgumkloster Forsamlingshus
20 Mar 2019 19:00 -
Løgumkloster Forsamlingshus

Nyt fra Sydbyerne

Tønder Erhvervsråds formand, dir. Henning Nørret Nielsen nedlægger sine hverv

HenninNNielsenHenning Nørret Nielsen, dir. Abtek International
Henning Nielsen har været med i bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd siden foreningens start i 2013. I 2014 blev han valgt som næstformand, og har siden 2016 bestridt posten som formand.

Henning Nielsen har valgt at stoppe som formand med øjeblikkelig virkning. Baggrunden skal findes i det aktuelle forløb op til vækst - og udviklingsdirektør, Lene Grønnings, fratrædelse.
 
- Jeg kan slet ikke forlige mig med forløbet, og på trods af flere konstruktive forslag må jeg blot konstatere, at kommunen ikke har været indstillet på at køre projekter på tværs, udtaler Henning Nielsen.
 
Fremtiden, der blev diskuteret på et bestyrelsesmøde i Tønder Erhvervsråd d.d. har ikke gjort beslutningen sværere at træffe.
- De konturer, der p.t. tegner sig for et fremtidigt samarbejde, er sammenlignet med det setup, vi satte Lene Grønning i spidsen for, både uambitiøse og utilstrækkelige, og det kan jeg ganske enkelt ikke stå inde for, lyder det fra den afgåede formand.
 
Henning Nielsen trækker sig samtidig fra de poster, der er direkte afledt af hans formandspost i Tønder Erhvervsråd. Det gælder hans bestyrelsesposter i Vækstråd Tønder, Business Region Esbjerg, den koordinerende styregruppe for Tøndermarsk initiativet samt ”Virksomheder og Børn og Skoleforvalting i dialog”.
Næstformand Bo Kjelkvist er fra dags dato fungerende formand for Tønder Erhvervsråd og indtræder i den fratrædende formands øvrige bestyrelsesposter.

Tønder ervhervsråds repræsentant i Tønder Vækstråd, Henrik Clausen (Toftlund Maskinfabrik) nedlægger også sit hverv i Tønder Vækstråd

 
Henrik ClausenHenrik Clausen, Dir. Toftlund MaskinfabrikHenrik Clausen, Toftlund Maskinfabrik, er af bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd udpeget som det ene af erhvervsrådets to medlemmer i bestyrelsen for Vækstråd Tønder. Det andet medlem var fhv. formand i Tønder Erhvervsråds, Henning Nielsen.
 
Henrik Clausen har været bestyrelsesmedlem i Vækstråd Tønder siden rådets start.Han har med øjebliklig virkning valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem i Vækstråd Tønder.

- Jeg har fået udvidet mit netværk med erhvervsfolk fra hele kommunen, og det vil jeg bygge videre på, udtaler Henrik Clausen, og fortsætter:
- Desværre har det være lidt op ad bakke med at få skabt resultater i vækstrådet, og det på trods af, at vi er lykkes med at tiltrække en særdeles kompetent vækst - og udviklingsdirektør.

Hele forløbet op til vækst - og udviklingsdirektør, Lene Grønnings, fratrædelse ærgrer ham i den grad. Henrik Clausen kan ikke se sig selv i et vækstråd, der er nedlagt på ulige datoer og åbnet på lige datoer. "- Det kan jeg ganske enkelt ikke arbejde med", lyder det slutteligt fra Henrik Clausen.
Bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd har endnu ikke udpeget en ny repræsentant til bestyrelsen for Vækstråd Tønder.

loegumkloster.dk - replik nr. 1 til rapportkonklusioner

lindascholzLinda Scholzlogo web logumkloster vaabenReplik til Resultat Rapporten - "Kommunikation i Løgumkloster" af Linda Scholz

I rapporten peges bl.a. på 4 mulige tiltag for at styrke sammenhængskraften i Løgumkloster:

 

1) et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten.

2) en samlet infoside på Facebook.

3) et husstandsomdelt månedshæfte.

4) en forbedret hjemmeside.

Provinsbyer.dk, som driver siden loegumkloster.dk anerkender behovet for at finde samlingspunkter, understøtte sammehængskraften og ønsket om en bedre og mere koordineret information om byen både internt men også i forhold til omverdenen. Provinsbyer.dk  finder forslagene interessante. Vi vil gerne forsøge at kommentere så objektivt som muligt på de 4 forslag.

1) "Tag ud og gem" tillæg til Digeposten

Det første forslag om et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten er et forslag, som  vil fordre en redaktionel styring af indholdet i et sådant tillæg. Digepostens egen redaktion kan ikke forventes at tage en sådan opgave på sig uden honorering. Rent økonomisk vil dette tiltag naturligvis afhænge meget af, med hviilken frekvens tillægget skal udkomme i, og her gælder, at jo færre udgivelser des mindre aktuelt bliver indholdet.

2) Samlet infoside på Facebook

Facebook og andre sociale medier har den fælles karakter, at intet er samlet. Alle kan i princippet lave sider om Løgumkloster, hvilket også er sket i rigt mål. Få af dem lever længe og godt. Deres succes afhænger rigtig meget af, hvor meget tid og opmærksomhed de personer, som administrerer siden, investerer i dem

Løgumkloster Nostalgi er et godt eksempel på en levende facebook side. Den er karakteriseret ved at koncentrere sig om et folkeligt tema, som mange har interesse i, men den begrænser sig også til dette fokusområde.

En principiel svaghed ved facebook sider er, at ingen har ansvar for kontinuitet og koordination af de allerede mange eksisterende sider. Facebook kan  i kraft af algoritmer skabe en vis sammenhæng, men denne sammenhæng er rent teknisk eller strukturel om man vil, og indholdet er på ingen måde garanteret en validitet eller på andre måder en indholdsmæssig kvalitet. Den koodinerer intet indhold, og giver ikke brugerne noget overblik. Temaet for undersøgelsen var blandt andet sammenhængskraft, men sociale medier skaber i princippet kun søjler med særinteresser uden koordinering eller prioritering eller vægtning af indholdet, hvilket ikke sikrer en højere sammenhængskraft.

3) Husstandsomdelt månedshæfte

Et husstandsomdelt månedshæfte kræver i lighed med et tillæg til Digeposten en redaktion til at samle og udfærdige månedshæftet, og hertil kommer en ikke uvæsentlig omkostning til fremstilling og distribution. Den økonomiske omkostning vil sikkert være overkommelig, men et sådant hæfte vil ikke kunne stå alene, og bliver ikke set af andre end Løgumklosters husstande.

4) En forbedret hjemmeside

En forbedret hjemmeside er et godt bud på et medie, som er dynamisk opdateret. Siden udkommer så at sige hele tiden, og den er tilgængelig for alle med en PC, tablet eller smartphone hvor- og når som helst. En hjemmeside (byportal) har i sin natur det formål at samle information om byen på en struktureret måde, som gør det nemt for brugeren at finde informationen. Provinsbyer.dk vil hævde, at Løgumkloster i loegumkloster.dk allerede har det medie, som man efterspørger. Det er blot op til borgere, foreninger, erhverv og handel at samles om det og anvende det i højere grad.


En portal har ud over muligheden for kontinuerligt at tilknytte andre tjenester, og allerede nu er det muligt for overnatningssteder at være med i provinsbyer.dk's on-line booking system, ligesom arrangører af begivenheder kan sælge billetter on-line direkte i arrangementskalenderen. Foruden disse to tjenester har vi længe arbejdet på det, man kunne kalde byens storcenter på nettet – en webshop, som kan rumme lige så mange selvstændige webshops, det skal være. Her kan kunden handle i dem alle sammen i en kurv og kun checke ud én gang. Den er i princippet klar, og Provinsbyer.dk vil vi rigtig gerne lancere tjenesten, men det kræver samling om initiativet. Vi vil i en replik nr. 2 redegøre for, hvorfor vi endnu ikke har lanceret on-line storcentret for Løgumkloster.

Fælles for de fire forslag er, at de alle fordrer tilstedeværelsen af en redaktion til at skabe en koordinering af indholdet, så der er en reel sammenhæng og dermed en styrkelse af sammenhængskraften.


Lokal opbakning er en nødvendighed

Vi anerkender behovet for et samspil med en facebook side for byen. Vi har hidtil delt indhold fra loegumkloster.dk på vores egen facebook side og efterfølgende delt dette på bl.a. borgerforeningens facebook-side, men vi erkender behovet for en facebook side pr. by, så vi har nu etableret en facebook side, som simpelthen hedder Løgumkloster. Denne vil vi i lighed med hjemmesiden naturligvis aflevere til byen, i det tilfælde, at man på et tidspunkt ikke ønsker at Provinsbyer.dk skal drive loegumkloster.dk.

Det er vort håb, at man i Løgumkloster med baggrund i rapporten erkender, at samling om driften af en permanent on-line byportal er den bedste måde at skabe kontinuitet, koordinering og sammenhængskraft i byens kommunikation både i byen og imod omverdenen. 

Venlig hilsen
Provinsbyer.dk

Linda Scholz' rapport om Løgumkloster er interessant læsning

lindascholzLinda ScholzLinda Scholz indgik i september en aftale med Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening om at foretage en undersøgelse af Løgumklosters sammenhængskraft, handelsliv og kommunikation. Undersøgelsen var samtidigt en del af Linda Scholz' 3 årige (HA) ervhervsøkonomiske bachelor uddannelse, som hun har gennemført på SDU i Kolding. Linda Scholz' projekt drejer sig om mediestrategi og kommunikation.

Undersøgelsens resultater er nu publiceret i en rapport, som kortlægger de nævnte forhold, og rapporten rummer en overordnet konklusion om, at Løgumkloster og omegn har et behov for en forbedret kommmunkation. 

På baggrund af rapporten peges  bl.a. på tre mulige tiltag til imødegåelse af dette behov:
1) et "tag ud og gem" tillæg til Digeposten.
2) en samlet iinfoside på Facebook.
3) Et husstandsomdelt månedshæfte.
4) En forbedret hjemmeside.

Provinsbyer.dk, som driver siden loegumkloster.dk anerkender behovet for at finde samlingspunkter, understøtte sammehængskraften og ønsket om en bedre og mere koordineret information om byen både internt men også i forhold til omverdenen. Provinsbyer.dk  finder forslagene interessante. Vi vil gerne forsøge at kommentere så objektivt som muligt på de 4 forslag. På denne plads henviser vi først og fremmest til selve rapporten, som læsere af loegumkloster.dk kan hente lige her: Rapporten om Løgumklosters sammenhængskraft, handelsliv og kommunikation. og siger tak til Linda Scholz og Løgumkloster Handel- og Håndværkerforening for det fine arbejde.