gul baggrund m logo copy

Fremgang for Løgumkloster Efterskole

jørnnoergaardForstander, Jørn NørgaardLøgumkloster Efterskole oplever lige nu en øget tilgang af elever. Således er der allerede på nuværende tidspunkt tilmeldt flere elever til skoleåret 2019/20, end der er på skolen i indeværende skoleår. Helt konkret er der tilmeldt 59 elever for næste skoleår. Flere af de nuværende elever har valgt at tage et år mere, og der forventes at komme nogle stykker flere de sidste måneder inden det nye skoleår starter. Den øgede søgning til skolen resulterer i, at der oprettes en ny 10. klasse, liegsom den har betydet, at der skal ansættes to nye lærere på skolen.

Som ny sproglærer med særlig fokus på tysk ansættes Mette Lykkebo, som i forvejen bor i Løgumkloster. Endvidere ansætte Christian Hornstrup Schmidt, som har fokus på sprogfag, matematik og musik.

Udskriv Email

Løgumkloster får 3 millioner til at forskønne boliger

Afgrsning af omrdefornyelse Lgumkloster 800pxBoligejere i Løgumkloster kan søge tilskud til udvendig istandsættelse af deres huse og være med til at gøre byen endnu mere attraktiv

Ejere af boliger i Løgumklosters bymidte opført før 1960 kan nu søge støtte til udvendige renoveringsprojekter.

Som en del af områdefornyelsen "Liv i Løgumkloster" har Tønder Kommune i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat 3 millioner kroner til forskønnelse af Løgumklosters bevaringsværdige miljø.

Derfor har ejere af ældre udlejnings-, andels- eller ejerboliger i Løgumkloster i år og næste år mulighed for at få et økonomisk tilskud til renovering af deres bygninger. Tilskuddet gives til udvendig istandsættelse af boliger, der er opført før 1960, og vil typisk dække 30 til 50 procent af udgifterne.

Områdefornyelsen af Løgumkloster er allerede i fuld gang, og byfornyelseskonsulent Christel Ebsen, der arbejder for Tønder Kommune, håber, at de tre millioner kroner vil give boligejerne lyst til at være med.

- Byens gader og pladser er ved at blive renoveret. F.eks. omkring den gamle smukke fredseg. Men der er også mange bevaringsværdige boliger, og nu har vi ved en fælles indsats muligheden for at skabe et endnu smukkere og indbydende bymiljø i Løgumkloster, siger Christel Ebsen.

Kriterierne for, hvordan støttemidlerne fordeles, er først og fremmest, at boligen er fra før 1960. Men der skal også være tale om udvendig bygningsfornyelse som for eksempel nyt tag, facaderenovering eller nye vinduer og døre. Bygningen skal have et tydeligt behov for renovering, og så må projektet ikke være påbegyndt endnu.

Kun husejere med ejendomme inden for områdefornyelsens område kan søge af den nye pulje. Området omfatter det meste af Løgumklosters bymidte, dvs. den ældre bykerne.

Læs mere ...

Udskriv Email

Passionskoncert i Løgumkloster Kirke - Langfredag

Paaskekoncert2019Langfredag, den 19. april kl. 16.00 er der passionskoncert i Løgumkloster kirke. I år medvirker NOTA-koret fra Aarhus under ledelse af Dennis Christoffer Bang Fick. NOTA-koretbestår p.t af 23 medlemmer. Koret arbejder med alle grene af den klassiske tradition indenfor såvel kirkemusik som verdslige kompositioner, og de ynder at sammensætte deres repertoire således, at ny og gammel musik kombineres til en homogen helhed.


Koret giver årligt 6-7 koncerter, primært i kirker og arbejder ofte sammen med Århus Symfoniorkester.


På programmet står uddrag af Faurés Requiem, samt musik af Brahms, Bach, Mozart og Nysted. Poul Skjølstrup Larsen akkompagnerer på orglet og spiller orgelmusik af Bach. Der er fri entré.

Der er fri entré til koncerten.

 

 

Udskriv Email

Løgumklosters nye borgerråd har konstitueret sig

620leh smallLeif Hansen, ny formand for Løgumkloster BorgerrådVed den nyligt afholdte generalforsamling i Løgumkloster Borgerforening vedtog man nye vedtægtsbestemmelser for bestyrelsens sammensætning og valg. Bestyrelsen, som nu går under betegnelsen  Løgumkloster Borgerråd og er på 9 medlemmer, afholdt i går (9/4) sit første og konstituerende bestyrelsesmøde.
 
Konstitueringen faldt således ud:
 
Formand, Leif Hansen (Borgervalgt på generalforsamlingen)
Næstformand, Søren Andersen (Borgervalgt på generalforsamlingen)
Sekretær, Jan Muus (rep. for Handels- og Håndværkerforening)
Kasserer, Henning Christiansen (rep. for Kloster Mærken)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Hans Chistian Hein (rep. for Kirkelige institutioner)
Jørn Nørgaard (rep. for Frie skoler)
Linda Scholz (Borgervalgt på generalforsamlingen)
Kevin Petersen (Borgervalgt på generalforsamlingen)
Kira Ørbekker (rep. for idræts- og fritidsområdet)
Ved generalforsamlingen havde idrætsområdet endnu ikke udpeget en repræsentant, Denne er imidlertid nu udnævnt, og det blev, som det fremgår af oversigten,  Kira Ørbekker, fra LIF.
 

Udskriv Email

Akademiet for økologisk- og biodynamsik jordbrug hænger i en tynd tråd

stfløj nordsidePå en ekstraordinær generalforsamling i oktober, var inititativtageren bag akademiet, Günther Lorenzen, så langt fremme med planerne om et akademi for økologisk og biodynamisk jordbrug, at bestyrelsen for Løgumkloster Højskole bad skolekredsen om bemyndigelse til at afhænde skolen til dette formål. Nu ser det imidlertid ud til, at en række uheldige omstændigheder omkring den fond, som skulle stå bag initiativet har forsinket finansieringen af købet så meget, at en gammel skattegæld, nu har fået gældsstyrelsen til at begære skolen konkurs.
 
Såfremt denne skattegæld ikke indfries inden den 9. april, vil en konnkursbehandling gå i gang.
 
Skolen i drift
Skolens forretningsudvalg bestående af formanden, Elsemarie Dam-jensen, Kasserer Karl Ove Jepsen og næstformand Anton Schulz, har ellers igennem godt et par år stået for driften af skolen, og det er igennem en hård udgiftsstyring samt en ihærdig indsats for at skaffe indtægter lykkedes at holde skolen i drift. Inititativet for at genrejse højskolen, blev allerede taget umiddelbart efter en konkurs i 2014, og det lykkedes at få godkendt og sat skolen i drift i januar 2016, men allerede i august 2016 stod det klart, at man ikke i 2016 ville være i stand til at opnå højskolelovens minimumskrav til elevtallet, hvorfor man lukkede ned for højskolen igen med afskedigelse af stort set alt personale. Man trak billedligt talt i nødbremsen.
 
Forretningsudvalget driver skolen
Efterfølgende blev der i samaarbejde med administrationen i Tønder Kommune forsøgt udarbejdet en redningsplan for skolen, men politikerne vendte i den forbindelse tommelen ned. Herefter overvejede man i bestyrelsen, hvorvidt man skulle kaste håndklædet, men valgte altså at drive skolen videre ved en frivillig indsats fra forretningsudvalgets side, hvllket faktisk er lykkedes igennem udlejning af både skolens faciliteter samt de tilhørende beboelsesejendomme. Samtidigt har man været i tæt dialog med flere interessenter, som man kunne afhænde skolen til herunder initiativet omkring det nævnte akademi. En gammel skattegæld opstået i forbindelse med det første forsøg på at etablere højskoldrift, har imidlertid nu indhentet skolen.
 
Tønder Kommunes interesse
En konkurs kunne undgåes, hvis gælden kunne indfries. Tønder Kommune kunne som den største kreditor i princippet have en interesse i en sådan redning, idet en konkurs vil påføre kommune et betydeligt større tab end selve gælden lyder på.
 

Udskriv Email

Flere artikler ...

Nyt fra Tønder Kommune

Feed ikke fundet.