profilbillede

Politiske rationaler for dannelse af VE-6240

Sidste år blev 21 Vedvarende Energi projekter (VE-projekter) godkendt til at blive realitetsbehandlet i Tønder Kommune, og i maj måned vil endnu 23 ansøgninger skulle screenes af kommunalbestyrelsen. Hvor mange, man vil sende videre til realitetsbehandling er uvist.
 
Flere af alle disse anlæg planlægges at skulle ligge i 6240 området. Som du måske ved, vil disse anlæg jævnfør de såkaldte retningslinjer for etablering af VE-anlæg i Tønder Kommune være forpligtede til at stille mindst 40% af ejerandelene til rådighed for, at de kan erhverves af lokale investorer.
 
Det er de 40%, vi kan forholder os til efterfølgende.
 
Man kan være bekymret for, at mange i vores kommune ikke har frie midler til at investere i VE-andelsbeviser. Risikoen er, at kun ganske få køber størstedelen af andelene, og de få har sikkert rigelige midler i forvejen. Et fælles 100% ejerskab til disse anlæg ville være det optimale, men nu er det altså kun 40%, som kan blive lokalt ejerskab.
 
Sagen er, at langt de fleste projekter etableres og ejes af kapitalstærke firmaer, og en del af dem er igen ejet af ganske få personer. Som eksempel kan nævnes selskabet Momentum, som er projektejer for et anlæg, som tænkes placeret i 6240.
 
Momentum Gruppen A/S blev jf oplysninger på deres egen hjemmside grundlagt i 2005 af deres direktør, og er ejet af samme person (96%) samt bestyrelsen, direktørerne og medarbejderne (4%), som det fremgår af deres hjemmesiden. Altså ganske få personer bliver ejere af 60% af dette anlæg. Lokale kan så få lov at investere i de sidste 40% - hvis vi har pengene.

Dette billede er det typiske for samtlige anlæg, og derfor ønsker VE-6240 at afsøge muligheden for, hvordan vi lokale kan få et fælles ejerskab til de 40%.
 
Forslaget går konkret på, at der nu etableres en forening, hvis eneste formål er at etablere en erhvervsdrivende fond, som skal tilvejebringe kapital til investering i de 40%.
I det omfang, den erhvervsdrivende fond får overskud, skal en del af overskuddet overføres til en almen udviklingsfond for 6240 området. Denne kan så støtte etableringen af ny virksomheder og almennyttige formål lidt på samme måde, som f.eks. NORLYS Vækstpuljerne gør.

Spørgsmålet er: Vil du være med ?