profilbillede

Velkommen til VE-6240

Verdensmaal ikon 07Denner side er en kommunikationsplatform for bestræbelserne på at skabe en kollektiv ejerstruktur for Vedvarende Energianlæg, som søges placeret i primært prostdistrikt 6240.

Siden er primært en arbejdsplatform, som stiller kommunikationsfaciliteter til rådighed for initiativet "VE-6240".

VE-6240 er i udgangspunktet positivt stemt for etablering af VE-anlæg i Tønder Kommune, og således også i postdistrikt 6240. De politiske rationaler for dannelsen af VE-6240 kan hentes her: Rationale

Formål

Verdensmaal ikon 10Initiativet VE-6240 har som mål at etablere en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at tilvejebringe kapital til en kollektiv erhvervelse af ejerandele i kommende VE-anlæg i primært porstdistrikt 6240. Denne målsætning tager udgangspunkt i et grundsynspunkt om, at VE-anlæg er nødvendige og ønskelige i bestræbelserne på at sikre forsyninigssikkerheden samt nå målene for nedbringelse af CO2 udledningen, men at de også påvirker alle i det åbne land, og derfor bør udkommet også tilkomme alle.

Både investering, etablering og drift af VE-anlæg er komplicerede discipliner med mange aktører, hvorfor der er behov for et stykke organisatorisk græsrodsarbejde, hvor den enkelte kan bidrage med sin faglige viden. Spørgsmålene er mange, og derfor vil VE-6240 givetvis også trække på ekstern viden i sit arbejde.

Organisationsstruktur og forløb

Den vigtigste opgave er nu at skabe de organisatoriske rammer for det kommende arbejde.

Foreningen VE-6240

Der skal indledningsvis dannes en forening, som har det primære mål at skabe den endelige organisationsstruktur, hvilket sandsynligvis er en erhvervdrivende fond, men det kunne også være et andelsselskab. Igen er der tale om teknikaliteter, som foreningens bestyrelse skal afklare. Når den endelige kollektive ejerstruktur er dannet, kan foreningen i princippet igen nedlægges, men relevansen af at fortsætte foreningens virke, skal naturligvis også afklares inden den nedlægges.