profilbillede

Baggrund og grundlag

På denne side kan du orientere dig om baggrunden for etablering af VE-6240. Orienteringen er forsøgt struktureret i sidemenuen til denne side. I korte træk linkes her til den officielle dokumentation som foreligger i relation til de politiske beslutninger som har bragt os til den aktuelle situation her i marts 2023. De enkelte ansøgninger kan ses i de kommunalpolitiske dagsordener, der linkes til i menupunkterne: "(2022) Proritering..." og "(2023) Prioritering..."

I korte træk kan forløbet beskrives som følger:

I  to kommunalpolitiske valgperioder forud for den aktuelle, skabte spørgsmålet om etablering af VE-anlæg i Tønder Kommune konsekvent politisk uenighed, og resultatet var, at ingen initiativer eller ansøgninger på området blev realitetsbehandlet.

2020-2022
I marts 2020 enedes kommunalbestyrelsen om nedsættelse af en tværpolitisk arbejdsgruppe, som på baggrund af et kommissorium skulle udarbejde et fælles politisk grundlag, hvorpå man fremadrettet kunne behandle indkomne ansøgninger om etablering af VE-anlæg i Tønder Kommune.
Proces for kommunal behandlingArbejdsgruppen fremkom med et sæt principielle retningslinjer (ofte betegnet som guidelines), som grunlag for behandling af ansøgninger om etablering af VE-anlæg. Den seneste udgave af disse er godkendt 24. november 2022 forud for den seneste ansøgningsfrist i december 2022.

På baggrund af disse blev der i byrådet den 31. marts 2022 foretaget en prioritering af, hvilke af de i første ansøgningsrunde indkomne projektforslag, som skal sendes videre til realitetsbehandling i forvaltningen.

2023-
En ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 15. december 2022. Der er indkommet 23 ansøgninger i denne runde. Disse er nu klar til at blive prioriteret i forhold til, hvilke af ansøgningerne, som skal videresendes til realitetsbehandling i den kommunale forvaltning.